Absolutgest

Web d'Absolutgest
Entitat / Empresa: Absolutgest SL
Tipus de treball: Per compte propi
Any de realització: 2009
Enllaç: http://www.absolutgest.com

Consultora especialitzada en la internacionalització d'empreses i la selecció d'inversions.