Centre Fraternal

Web del Centre Fraternal
Entitat / Empresa: Centre Fraternal Societat Recreativa
Tipus de treball: Per compte propi
Any de realització: 2008
Enllaç: http://www.centrefraternal.cat

Societat recreativa fundada a Palafrugell el 1887, adherida a la Federació d'Ateneus de Catalunya.