EUSES

Web d'EUSES
Entitat / Empresa: Escola Salut i Esport SL
Tipus de treball: Per compte propi
Any de realització: 2012
Enllaç: http://www.euses.cat

Escola Universitària de la Salut i l'Esport. Campus de Salt, Terres de l'Ebre i Centre Garbí.