Fundació Ernest Morató

Web de la Fundació Ernest Morató
Entitat / Empresa: Fundació Ernest Morató
Tipus de treball: Per compte propi
Any de realització: 2014
Enllaç: http://www.fundacioem.com

Fundació privada constituïda el 1994 amb l'objectiu d'impulsar la investigació de les havaneres i documentar la seva història.