UC - EUSES

Web d'UC - EUSES
Entitat / Empresa: Escola Salut i Esport SL
Tipus de treball: Per compte propi
Any de realització: 2014
Enllaç: http://www.uc-euses.mx

Universidad Cuauhtémoc (Mèxic) i Escola Universitària de la Salut i l'Esport. Campus de Querétaro i San Luís Potosí.